«برای دریافت مقالات و گزارشات اثرات بیماری کووید ۱۹ بر صنعت حمل و نقل، بخش مربوط به کووید ۱۹ در بالای صفحه مراجعه کنید.»

فن آوری جدید ، ضرورت تحول در کمیت و کیفیت دسترسی به اطلاعات و منابع دانش روز را به دنبال آورد. بدون شک ، یکی از مهمترین منابعی که امکان دسترسی سریع و آسان را به تحقیقات روز برای دانش پژوهان فراهم می سازد ، نشریات علمی کشور می باشد که به توسعه وکامل کمی و کیفی تحقیقات مدد می رساند و زمینه ساز حل مشکلات جامعه در زمینه های علوم مرتبط خواهد بود.

 
بنا به ضرورت انتشار دانش علمی و تخصصی در زمینه مهندسی ترافیک و حمل و نقل ، سازمان حمل و نقل و ترافیک اقدام به انتشار نخستین مجله تخصصی در شهرداری تهران از سال 1359 با نام(( تازه های ترافیک ))  و بعدها (( مهندسی ترافیک )) گردید.
اهداف انتشار :
1) معرفی دستاوردها و یافته های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش
2) ایجاد زمینه تبادل اندیشه و توسعه ارتباط میان پژوهشگران و مراکز آموزش ، علمی و تحقیقاتی به منظور ارتقای سطح پژوهش ، انتقال و تبادل آموخته ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی صاحبنظران ،کارشناسان و علاقه مندان
3) طرح مسایل علمی جدید در حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری
4) تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
5) ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق و پژوهش میان همکاران حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
6) کمک به مساله یابی و حل مسایل علمی و فنی حمل و نقل و ترافیک در ارتباط با تنگناهای توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور
7) ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور و تلاش برای ورود و عضویت در بانک های اطلاعاتی بین المللی