تعداد مقالات: 245
15. ارایه مدلی در جهت ارتقائ آموزش مفاهیم ترافیکی به کودکان (همیاران پلیس) در سطح کشور

دوره 1398، شماره 79، زمستان 1398، صفحه 4-20

افسانه زمانی مقدم؛ سید مسلم موسوی پناه؛ تقی پورظهیر؛ اختر جمالی


23. تحلیل جامعه شناختی الگوی بوق زدن رانندگان ( مورد مطالعه: مشهد )

دوره 1392، شماره 55، زمستان 1392، صفحه 5-12

سید علیرضا میرانوری بایگی