ارائه مدل رگرسیونی غیرخطی برآورد تقاضای حمل و نقل باری در راه‌های برون‌شهری کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

2 دکتری برنامه‌ریزی حمل و نقل، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

ارائه هرگونه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و افزایش کارایی سیستمهای حمل و نقلی، نیازمند آگاهی از تقاضای واقعی آن می‌باشد. به عبارت دیگر عنصر اصلی بررسی و تعریف پروژه‌های حمل و نقلی، برآورد دقیق میزان تقاضای آینده می‌باشد. حمل و نقل بار و کالا یکی از مهمترین شاخه‌های حمل و نقل می‌باشد که سالانه حجم قابل توجهی از تقاضای سفر را به خود اختصاص می‌دهد. حمل و نقل بار و کالا از طریق جاده به دلیل انعطاف‌پذیری در انتخاب مسیر و مقدار کالا، تعداد دفعات بارگیری کمتر، کنترل دائمی روی کالا در طی مسیر، سهولت دسترسی به مراکز تولید و جذب، در دسترس بودن وسیله نقلیه، گسترش شبکه راه‌های کشور و عدم گسترش شبکه سراسری راه‌آهن (به دلیل کوهستانی بودن قسمت عمده کشور) موجب شده است که درصد بالایی از حمل و نقل بار و کالا بر عهده این بخش باشد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و بررسی عوامل و پارامترهای موثر بر میزان تقاضای جابجایی بار و کالا در سطح راه‌های برونشهری کشور و ارائه مدل رگرسیونی غیرخطی برآورد تقاضای حمل و نقل باری در این راه‌ها می‌باشد. نتایج مدل برآورد تقاضای ارائه شده در این پژوهش نشان می‌دهد که مدل ارائه شده و پارامترهای مستقل و وابسته بکار برده شده در آن از سطح معناداری بالایی برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها