ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در متروی تهران براساس مدلهای مشارکت عمومی – خصوصی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 2- کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف

3 کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

بی شک رشد وتوسعه هر چه بیشتر سیستمهای انبوه بر حمل و نقل همگانی همچون مترو و قطارهای سبک و اتوبوسهای تندرو یکی از مهمترین راهکارهای کاهش مشکلات روزافزون وجدی ناشی از تراکم ترافیک خودروها می باشد. با وجود کارایی و قابلیت بسیار بالای این روشهای حمل و نقلی و راس آنها مترو در پوشش سفرهای درون شهری، ساخت، توسعه و نگهداری سیستمهای مترو نیازمند منابع مالی بسیار عظیمی بوده که در شرایط فعلی تامین آنها از توانایی مدیریت شهری وحتی مدیریت کلان کشور خارج می باشد جذب سرمایه گذاران خصوصی همراه با عقد قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی با شهرداریها یکی از مهمترین و مرسوم ترین راهکارهای تامین سرمایه لازم جهت توسعه زیرساختهای حمل ونقل شهری است. در این مقاله نیز ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی با رویکرد قرار مشارکتی ساخت، بهره برداری و انتقال جهت توسعه خط 6 متروی تهران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در این راستا پس از محاسبه شاخصهای اقتصادی همچون نرخ تورم و تنزیل سرمایه، هزینه های سرمایه ای و عملیاتی بخشهای عمومی و خصوصی ارائه شده و در پایان نرخ و دوره بازگشت سرمایه و همچنین میزان حساسیت سرمایه گذاری به متغییرهای مختف برآورد خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها