دوره و شماره: دوره 1398، شماره 76، بهار 1398 
4. اولویت‌بندی سرفصل‌های‌آموزشی دوره مهارت‌های حرفه‌ای رانندگان وسایل‌نقلیه سنگین

صفحه 40-52

محمود صفارزاده؛ یونس صادقی قمی؛ مرتضی اسدامرجی؛ امیررضا ممدوحی


9. تحلیل زمین-آماری آلاینده‌های هوا با هدف آسمان آبیبرای کلان‌شهر مشهد

صفحه 113-125

روزبه شاد؛ افشین فامیلی؛ علیرضا جلالی یزدی؛ مریم حسن‌پور