دوره و شماره: دوره 1398، شماره 77، تابستان 1398 
3. شناسایی ابعاد و مولفه ها در جهت آموزش مفاهیم ترافیکی به همیاران پلیس ( دانش آموزان )

صفحه 34-57

سید مسلم موسوی پناه؛ افسانه زمانی مقدم؛ تقی پورظهیر؛ اختر جمالی


5. بررسی و تحلیل قوانین ترکیب رنگ تابلوهای راهنمای مسیر خروجی در شهر تهران

صفحه 69-82

محمد اتقائی؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان؛ محمد سینا سمنارشاد


7. ارائه مدلی جهت سنجش ریسک تصادف قطعات پر تصادف و مقایسه آن با شاخص تصادفات ( مورد مطالعه: محور همدان به ملایر )

صفحه 95-109

محمود صفارزاده؛ محمدرضا الیاسی؛ امین میرزا بروجردیان؛ حسام جنتی؛ مهدی مظاهری


8. تحلیل فضایی - مکانی آلاینده‌های هوا با هدف آسمان آبی برای کلان‌شهر تهران

صفحه 110-121

یوسف رشیدی؛ افشین فامیلی؛ علیرضا جلالی یزدی؛ مریم حسن‌پور