مقالات مرتبط با بیماری کووید 19

برای مشاهده و دریافت مقالات و گزارشات مرتبط با اثرات بیماری کووید 19 در بر صنعت حمل و نقل، روی لینک کلیک کنید.

 

 

 

1 - درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا - بررسی ابعاد و آثار گسترش ویروس کرونا بر حوزه شهر و شهر سازی - علی فرنام ، حمیدرضا صباغی

 

2 - بحران شیوع کرونا و حمل و نقل شهری - شهاب الدین کرمانشاهی

 

3 - توانمند سازی حاکمیت برای مقابله با کووید - 19  (مرجع : کانال حمل و نقل )

 

4 - راهنمای گام دوم مبارزه با کووید - 19 ، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات کلی سلامت محیط و کار در امور اداری و خدمات اداری  (مرجع : کانال حمل و نقل )

 

5 - How to restart national economies during the the coronavirus crisis - (مرجع : کانال حمل و نقل )

 

6 -  تغییرات مراجعات مردم به مکان های پر تردد در دوران کرونا (مرجع : کانال حمل و نقل )

 

7 - mobility trends in new york city during COVID_19 pandemic (مرجع : کانال حمل و نقل )

 

8 - The impact of COVID (مرجع : کانال حمل و نقل )

 

9uic-statistics-synopsis-2019 (مرجع : کانال حمل و نقل )

 

10اقتصاد حمل و نقل بعد از کرونا (مرجع : کانال حمل و نقل )

 

11- 17reuters-health-coronavirus-usa-bikes 

 

12- www.bbc.com/news/business

 

13- ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en 

 

14- www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/coronavirus-public-transport-how-avoid-catch-travelling-advice

 

15www.itdp.org/2020/03/24/as-the-impacts-of-coronavirus-grow-micromobility-fills-in-the-gaps

 

16www.citylab.com/perspective/2020/03/coronavirus-bike-lane-emergency-transportation-covid -19

 

17 -  qz.com/1824243/coronavirus-has-killed-off-public-transportation-across-the-world

 

18www.transformative-mobility.org/corona

 

19nypost.com/2020/03/19/the-safest-ways-to-travel-amid-the-coronavirus-outbreak-according-to-experts

 

20www.consumerreports.org/coronavirus/stay-safe-from-coronavirus-while-on-the-go

 

21ny.curbed.com/2020/3/17/21178324/nyc-subway-coronavirus-covid-19-citi-bike

 

22 - بررسی تجارب حکومت های ملی و محلی در مقابل با (covid-19)

 

23 - رعایت فاصله گذاری اجتماعی با استفاده از دوچرخه سواری و پیاده روی

 

24- فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در اتوبوسهای درونشهری (اتوبوس های درون شهری)

 

25- فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در اتوبوسهای درونشهری (پایانه های مسافر بری)

 

26- فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در اتوبوسهای درونشهری (حمل و نقل ریلی)

 

27فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در اتوبوسهای درونشهری (خودروهای درون   و برون شهری)

 

28 - خلاصه اقدامات شهرهای بزرگ جهان و کلانشهرهای ایران در مقابله با ویروس کوید- 19و درس آموخته های آن در بازگشایی شهر

29 - گزارش مدیریتی ومقایسه ایتدابیر، اقدامات وتجربیات پیشگیرانه ومحدودکننده برخی کشورها ی جهان درپیشگیری ومقابله با ویروس کرونا در حوزه منابع انسانی و محل کار

30- توسعه دوچرخه سواری، راه حلی مناسب برای دوران کرونایی

 

31 - اقدامات شهر های جهان درباره کرونا

 

32- بررسی ابعاد آثار ویروس کرونا بر بخش حمل و نقل در ایران

 

 33- un.org/en/coronavirus/un-eyes-bicycles-driver-post-covid-19-green-recovery 

 

34- بازگشت حمل و نقل عمومی در میانه کرونا