اولویت‌بندی سرفصل‌های‌آموزشی دوره مهارت‌های حرفه‌ای رانندگان وسایل‌نقلیه سنگین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اهمیت آموزش به رانندگان وسایل نقلیه سنگین در دیگر جوامع آنقدر مورد توجه قرارگرفته که مسئولین امر را بر آن داشته که اقدام به برگزاری کلاس‌های تخصصی به این رانندگان نمایند. حدود 70 درصد ازتصادفات در جاده‌های ایران که مشکلات فنی بسیار دارد ، مربوط به عامل انسانی است که بی‌تجربگی و ناآشنایی با مقررات و عدم وجود آموزش‌های حرفه‌ای از جمله عوامل مهم آن به شمار می‌رود. این مسئله درکشورهای پیشرفته که جاده‌های استاندارد دارند به 90 درصد می‌رسد. هدف این تحقیق ، اولویت‌ بندی سرفصل‌های آموزشی دوره مهارت‌های حرفه‌ای رانندگان وسایل‌ نقلیه سنگین می‌باشد. داده‌های مورد نیاز به صورت پرسشگری از 45 خبره و 80 راننده جمع‌آوری شده است. در نهایت شش سرفصل (اقدامات قبل از سفر، اصول اولیه رانندگی ، اصول رانندگی ایمن ، اصول رانندگی تدافعی ، رانندگی تحت شرایط خاص و امداد و نجات جاده‌ ای) با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل شبکه‌ ای فازی و تاپسیس فازی (FANP و FTOPSIS) اولویت‌بندی شدند. نتایج بدین شرح است که در سرفصل‌های آموزشی به ترتیب: اصول رانندگی ایمن ، اصول رانندگی تدافعی ، امداد و نجات جاده‌ای ، اقدامات قبل از سفر، رانندگی تحت شرایط خاص و اصول اولیه رانندگی به ترتیب با اوزان 0/1764 ، 0/1728 ، 0/1686 ، 0/1647 ، 0/1619 و 0/1556 اولویت‌های 1 تا 6 را کسب کردند.

کلیدواژه‌ها