ضرورت به کارگیری سیستم های حمل و نقل هوشمند ( ITS ) در حوزه ی مدیریت ترافیک شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مسائل و مشکلات حمل و نقل از قبیل آلودگی های زیست محیطی، کاهش منابع انرژی، افزایش خسارت های مادی و معنوی ناشی از تصادفات، مشکلات نظارت و مدیریت در حمل و نقل برون شهری، افزایش زمان های تلف شده و روند رشد سریع تقاضای حمل نقل به ویژه در ساعات اوج به یک مشکل جدی تبدیل شده است. افزایش تسهیلات حمل نقل به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کلان و زمان زیاد جهت اجرا همواره با محدودیت های گسترده ای روبه رو است. بنابراین به منظور غلبه بر مشکلات فوق و با توجه به اینکه حل محدودیت های مذکور با روش های سنتی غیرممکن است، با نیم نگاهی به پیشرفت های حاصل در تکنولوژی ارتباطات و الکترونیک ، از دهه ۱۹۸۰، سیستم های حمل و نقل هوشمند مورد توجه قرار گرفت ITS
به معنی استفاده و به کارگیری تکنولوژی های نوین به منظور ارتقا سطح ایمنی، کارایی و ارزانی در حمل و نقل است. با توجه به موقعیت طبیعی وجغرافیایی کشور ایران و پتانسیل موجود در زمینه حمل و نقل، مسئله حمل و نقل و توسعه آن بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد . با توجه به این که روش های سنتی در کشور کارایی و اثر بخشی لازم را ندارد، مشکلاتی از جمله سنگینی ترافیک و حمل و نقل در تمام کشورها باعث شد تا به سیستم های حمل و نقل هوشمند توجهی دو چندان شود. استفاده مشترک از تکنولوژی نوین اطلاعات مدیریت زمان و شبکه های ارتباطی باعث پیشرفت سیستم
حمل و نقل هوشمند گردید که یکی از مؤثرترین راهکارهای موجود برای دستیابی به اهداف می باشد. در این مقاله در مورد ضرورت وجود و تکنولوژی سیستم های هوشمند حمل و نقل، اقدامات و پروژه های سیستم های حمل و نقل هوشمند ، تاثیر به کارگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل بر کاهش بار مالی در بودجه بندی شرح داده شده و در انتها نیز یک مدل برای ساختار سازمانی سیستم های هوشمند حمل و نقل ایران پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها