استفاده از راه حلی ابتکاری در مکان یابی جایگاه های CNG ( مطالعه موردی: شهر اصفهان )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

استفاده از گاز طبیعی، به عنوان سوخت جایگزین درسبد حامل های انرژی در بخش حمل و نقل و با کمترین آلودگی زیست محیطی نسبت به سایر انرژی های سوخت وسایل نقلیه، منجر به افزایش تقاضا برای این ماده طبیعی و گسترش ظرفیت های انتقال و توزیع این تکنولوژی در سطح کشور شده و استفاده از خودروهای دوگانه سوز به طور فزاینده ای در جامعه مورد استقبال قرار گرفته است [4]. قیمت مناسب CNG ، کارایی تقریباً مشابه با بنزین (کالای جانشین) و سهمیه بندی بنزین باعث شده استفاده از گاز به عنوان سوخت جایگزین مورد توجه قرار گیرد.از این رو ساخت جایگاه های سوخت CNG به منظور ارائه خدمات بیشتر به مردم از اولویت های بخش دولتی و خصوصی قرار گرفته است. تعداد کم جایگاه ها، صف های طویل مشتریان جهت سوخت گیری در محل جایگاه های CNG و افزایش تعداد خودروهای دوگانه سوز نیاز به تاسیس جایگاه های جدید را نمایان می کند. آن چه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، طراحی مدلی با راه حل ابتکاری جهت یافتن مکان های مناسب برای احداث جایگاه های سوخت CNG است.هدف ازاین مدل مینیمم نمودن زمان سفر سوخت گیری CNG است.در نهایت این مدل در قالب مطالعه موردی در شهر اصفهان پیاده سازی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها