تحلیل تأثیر آموزش بر آگاهی حرفه ای و کارایی رانندگان تاکسی ( مطالعه موردی: رانندگان تاکسی شهر تهران )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رشد روزافزون جمعیت شهرها و افزایش نیازهای حمل و نقلی، باعث گرایش هرچه بیشتر به سمت استفاده از سیستم های حمل و نقل همگانی شده است. در این میان ساماندهی و مدیریت تاکسی های درون شهری که یکی از مدهای حمل و نقل نیمه عمومی هستند، یکی از موثرترین راه کارهای کاهش تراکم و وقفه در جریان ترافیک است. رانندگان تاکسی به عنوان مهم ترین جزء در سیستم تاکسیرانی شهری نقشی مهم در میزان کارایی این سیستم دارند. حضور رانندگانی توانا که آمورش های لازم فنی و اجتماعی را دیده اند علاوه بر آن که باعث افزایش اعتماد و علاقه شهروندان به سیستم می گردد، احتمال وقوع تصادفات رانندگی تاکسی ها را کاهش داده و سطح ایمنی شهروندان و کاربران این وسیله حمل و نقلی را نیز افزایش می دهد. در این راستا از سه سال پیش با همت و همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران دوره های آموزشی برای رانندگان تاکسی های تهران در سطح مناطق گوناگون شهر برگزار گردید. این مقاله با توجه به آمار و اطلاعات تصادفی برداشت شده از چندین دوره آموزشی مناطق گوناگون نسبت به ارزیابی کارایی این کلاس ها اقدام کرده است. متغیرهای گوناگونی که برسطح یادگیری شرکت کنندگان تأثیرگذار است مدنظر قرار گرفت و میزان معنی داری آن ها در توصیف تأثیرات آموزش رانندگان ارزیابی شد. نتایج نشان داد که وضعیت سنی افراد و همچنین نمره ارزشیابی قبل از آموزش رانندگان تأثیر زیادی بر تاثیر آموزش بر افراد دارد.

کلیدواژه‌ها