ارائه یک مدل کمک رسانی چندعاملی برای کمک به حادثه دیدگان پس از رویداد زلزله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پیشینه وقوع حوادث و بلایای طبیعی در جهان به درازای تاریخ بشر است. این رخداد ها اجتناب ناپذیر است اما می توان با برنامه ریزی مناسب شدت آسیب های وارده را کاهش داد. یکی از اصول اساسی و مهم در برنامه ریزی برای حوادث پس از زلزله، آگاهی از رفتار مردم در شرایط آشفته و اهداف وجود داشته برای سفر است. کمک رسانی به عنوان یکی از مهم ترین هدف های سفر پس از زلزله نقش بسیار مهمی در کاهش خسارت های ناشی از زلزله دارد. یکی از دشواری های پیشرو برای کمک به آسیب دیدگان، عدم هماهنگی بین ارگان های مختلف با وظایف متفاوت است. از این رو در این مقاله یک مدل برنامه ریزی ریاضی کمک رسانی چند عاملی طراحی گردیده است که در آن سفرهای گروه های مختلف کمک رسانی (گروه های بازگشایی کمان های آسیب دیده، آواربرداری و نجات افراد از زیر آوار، تخصیص آمبولانس ها به محل های آسیب دیده و انتقال مجروحان به بیمارستان ها) به صورت هماهنگ با یکدیگر در جهت کاهش تعداد افراد فوت شده دیده شده است.

کلیدواژه‌ها