اثر سنجی بکارگیری سیستم اولویت دهی چراغ راهنمایی و رانندگی به حمل و نقل عمومی ( TSP ) ، با استفاده از روش Phase Switching در نرم افزار SCAT ( مطالعۀ موردی تقاطع طبرسی – مجلسی مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با افزایش روز افزون جمعیت و گسترش حمل و نقل، خیابانها و بزگراههای شهری، روز به روز شلوغ تر و پرازدحام تر از گذشته میشوند علاوه بر این توسعه فیزیکی خیابانها و بزرگراهها در برخی از مناطق (مانند هسته مرکزی شهر) غیر ممکن و در بسیاری از محلها، پرهزینه و بی فایده است. حتی در صورت امکان توسعه فیزیکی معابر، نیازهای حمل و نقلی شهروندان از آن پیشی گرفته و ازدحام و ترافیک مجدداً در معابر توسعه یافته مشاهده خواهد شد. تنها راهکار منطقی برای برون رفت از این معضل، توسعه حمل و نقل عمومی است. لذا در کشورهای توسعه یافته، عموماً سیستم های حمل و نقل عمومی اعم از ریلی و جاده ای مشاهده میشود که با نظم خاصی به شهروندان خدمت رسانی میکنند.
سیستم اولویت دهی چراغ به حمل و نقل عمومی که به اختصارTSP بیان می شود ، یکی از راهکارها برای افزایش میزان سرویس دهی سامانه های حمل و نقل عمومی و بخصوص اتوبوسرانی است. در این سیستم با تعریف اولویت در محل تقاطعهای فرماندهی سعی می شود که برنامه زمانبندی پیش بینی شده برای حمل و نقل عمومی به بهترین وجه اجرا شده و از این طریق کارایی ناوگان موجود ارتقا یابد. در حال حاضر سیستم کنترل هوشمند SCATS در مشهد و دیگر کلان شهرهای کشورمان جهت کنترل چراغ های راهنمایی و رانندگی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن بررسی روشهای مختلف تعریف اولویت حمل و نقل همگانی ، یک نمونه طراحی و اجرا شده برای شهر مشهد در سیستم کنترل هوشمند SCATS ، با استفاده از سوییچ های کنترلی این سیستم، ارائه و ضمن بررسی داده های AVL سیستم BRT شهر مشهد، نتایج این اجرا درقالب مطالعات قبل و بعد زمان سفر برای وسیلۀ نقلیه و مسافرو شاخص درصد موفقیت عبور، به طور مجزا، ارزیابی گردد و در انتها راهکارهای لازم برای بهبود و ارتقا این سیستم بیان شود.

کلیدواژه‌ها