ارزیابی اجرای سیستم های حمل و نقل هوشمند و مدیریت پارکینگ برای شهرهای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه با روند افزایشی وسایل نقلیه، مشکلاتی از جمله عدم تناسب بین فضاهای پارک موجود و نیازهای جامعه، به طور فزاینده ای در بسیاری از شهرهای
ایران در حال رشد می باشد. این تفاوت باعث ایجاد هرج و مرج در خیابان ها و بوجود آمدن تراکم ترافیک می شود. این مشکلات اغلب در نقاط پرجمعیت
شهرها که از لحاظ دسترسی به امکانات حمل و نقل عمومی و مناطقی که برنامه ریزی و استفاده از نواحی موجود نامناسب می باشد، به وجود می آید. اهمیت کنترل فضای پارکینگ ها به عنوان یک اصل جدایی ناپذیر از ترافیک در روند مدیریت تقاضای سفر، با رویکردی نزدیک از لحاظ مفهومی می باشد و باید سعی شود با اتخاذ روش های مناسب ارتباط بین فضای پارکینگ ها و ترافیک را به طور موثری بهبود بخشید. با اجرای موثر این روش می توان آلودگی ایجاد شده توسط ترافیک های سنگین و اتلاف وقت را به مقدار زیادی کاهش داد که مطابق با رویکردهای طرح توسعه پایدار می باشد. در این مقاله سعی به ارائه روشی است که منجر به یکپارچگی سیستم پارکینگ ها براساس منابع کنترل از راه دور شود، این روش شامل توسعه ساختار منطقی برای پردازش و انتقال اطلاعات می باشد. برای پیاده سازی این رویکرد یک منطقه از شهر تهران که دارای چندین پارکینگ در محدوده انتخابی می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. به همین جهت از نرم افزار متلب براساس الگوریتم ژنتیک ( GA ) برای توسعه این سیستم استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها