تأثیر حمل‌ونقل الکتریکی بر آلودگی صوتی کلان شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه با پیشرفت صنایع و توسعه شهرنشینی که منجر به افزایش جمعیت و شلوغی در کلان‌شهرها شده است، آلودگی­ های صوتی به­ عنوان یک اثر ناخوشایند سلامت بشر را تهدید می­ کند. آلودگی­ های صوتی هوا اثرات منفی زیادی بر روی سلامت جسم و روان انسان‌ها دارد. خودروها و موتورسیکلت­ ها به­ عنوان یکی از منابع آلایندگی صوتی شناخته‌ شده‌اند. در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی در زمینه حمل‌ونقل صورت گرفته است. یکی از این فناوری‌ها، استفاده از موتور الکتریکی در خودروها و موتورسیکلت‌هاست. با توجه به اینکه میزان آلایندگی صوتی تولیدی در خودروهای الکتریکی بسیار پایین است، انتظار می‌رود که با جایگزینی این وسایل نقلیه الکتریکی در حمل‌ ونقل، آلودگی صوتی کلان‌ شهرها کاهش یابد. در این مقاله این موضوع برای شهر تهران بررسی شده است. سه سناریوی مختلف با درصد نفوذهای کم، متوسط و زیاد خودروها و موتورسیکلت‌های  الکتریکی در نظر گرفته شده و شاخص‌های آلودگی صوتی محاسبه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که جایگزینی موتورسیکلت‌های الکتریکی می‌تواند به‌عنوان راه‌ حلی سریع و مؤثر برای کاهش آلودگی در آینده نزدیک و جایگزینی خودروهای الکتریکی به‌عنوان راه‌ حلی مؤثر  برای بلند مدت در کاهش آلودگی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها