مروری مقایسه‌ای بر ضوابط حمل و نقل مواد و کالاهای خطرناک داخلی، خارجی و بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بروز حوادث جاده‌ ای به خودی خود علت مرگ و جراحت سالیانه هزاران انسان در کشور است. در صورتی که این حوادث جاده‌ ای به دلیل حمل و نقل نادرست و غیراستاندارد مواد و کالاهای خطرناک رخ دهد ، می‌تواند ابعاد حادثه را چند برابر بیشتر کند. علاوه بر آن ، این‌ گونه رخ‌ دادها در بافت متراکم‌ تر شهری می‌توانند به فاجعه منجر شوند. متاسفانه امروزه در کشور نظارت مناسبی بر حمل و نقل مواد و کالاهای خطرناک در محورهای برون‌شهری و معابر درون‌شهری وجود ندارد و یکی از دلایل عمده آن نبود ضوابط جامع و کامل ، به‌ روز و مناسب است. در این مطالعه کوشش بر آن بوده است که با مرور تمامی ضوابط مربوط به حمل و نقل مواد و کالاهای خطرناک داخلی و مقایسه آنها با ضوابط معتبر خارجی و بین‌المللی ، کمبودها و نقاط ضعف این ضوابط داخلی مورد موشکافی قرار گیرد. همچنین با مطالعه مقاله حاضر می‌توان دید مناسبی نسبت به تمامی ضوابط موجود مرتبط با حمل و نقل انواع مواد و کالاهای خطرناک به دست آورد و از ارتباط میان تمامی ضوابط موجود نیز مطلع گشت. ضوابط بررسی شده از نوع قانون ، استاندارد ، آیین‌نامه ، راهنما و دستورالعمل هستند.

کلیدواژه‌ها