شناسایی و اولویت‌بندی سیاست‌های ساماندهی حمل بار و کالا در بازار بزرگ تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ایجاد هماهنگی بین ماهیت و ساختار اصلی بازار بزرگ تهران با نحوه عملکرد و فعالیت‌های تجاری کنونی در آن ، از ضروری‌ ترین اقدامات جهت بازگرداندن نظم و انضباط در عبور و مرور و حمل و نقل کالا در داخل بازار می‌باشد. در حال حاضر راسته‌های بازار با تراکم بالای فعالیت‌های تجاری بدون ضابطه مواجه بوده و حضور و تردد قابل توجه حاملین کالا در قالب انواع چرخ‌ دستی‌ها در کنار حجم انبوه عابرین پیاده ، عملاً سطح سرویس تردد در بازار را در بدترین خود وضعیت قرار داده است.در این تحقیق ، ابتدا به منظور شناخت دقیق بازار و آگاهی از فرآیند حمل و نقل کالا ، اقدام به برداشت میدانی انواع حاملین بار در داخل راسته‌ها و دروازه‌های بازار برای تعیین میزان تردد ، نوع حاملین ، جنس و وزن کالا گردید. همچنین با نظرسنجی از واحدهای تجاری بازار ، نحوه حمل بار در داخل بازار مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله بعد با شناسایی مشکلات و مسایل بازار ، اقدام به ارایه سیاست‌ها ، رویکردها و برنامه‌های مناسب جهت ساماندهی حمل و نقل کالا در داخل بازار گردید. همچنین به منظور اولویت‌ بندی سیاست‌ها از روش تحلیل سلسله مراتبی و نظرسنجی از صاحب‌نظران ، متولیان حمل بار ، اصناف و متخصصین حمل و نقل استفاده شده و در نهایت سیاست خروج تولیدی‌ها و انبارها از بازار با بالاترین اهمیت معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها