طراحی شبکه تغذیه‌کننده خطوط حمل‌ونقل سریع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ایجاد خطوط حمل‌ و نقل سریع نظیر مترو در کریدورهایی توجیه‌ پذیر است که تقاضای موردنیاز آن وجود داشته باشد و ازآنجایی‌ که در کلان‌ شهرها چنین تقاضایی ممکن است به‌ خودی‌ خود در هیچ‌ یک از مسیرها وجود نداشته باشد، لازم است برای تأمین تقاضای مورد نیاز از خطوط تغذیه‌ کننده استفاده شود. خطوط تغذیه‌ کننده نقش مکمل خطوط حمل‌ و نقل همگانی سریع را دارند که علاوه بر ایجاد دسترسی بهتر به این خطوط باعث پوشش بیشتر سیستم‌های حمل‌ و نقل همگانی می‌شوند. با انتخاب مناسب مجموعه‌ای از خطوط تغذیه‌ کننده و استفاده ازتعداد مناسب وسیله در هرخط می‌توان ضمن تکمیل پوشش حمل‌ و نقل همگانی ، با کاهش زمان دسترسی مسافران به خطوط همگانی سریع زمان سفر مسافران را در استفاده از حمل‌ و نقل همگانی کاهش داد. در این مطالعه به ارائه مدلی برای طراحی خطوط تغذیه‌ کننده پرداخته شده و بااستفاده از مدل پیشنهادی خطوط اتوبوس‌ رانی تغذیه‌ کننده شبکه شهر اصفهان ، به‌عنوان یک شبکه واقعی ، طراحی شده است.در این پژوهش سعی شده مدلی ارائه شود که ضمن سرعت بالا در حل دقیق مدل برای طراحی خطوط تغذیه‌ کننده ، امکان طراحی خطوط تغذیه‌ کننده برای شبکه‌هایی با بیش از یک خط حمل‌ و نقل سریع وجود داشته باشد. همچنین در مدل ارائه‌ شده اجازه داشتن گره یا کمان مشترک در مسیرهای انتخاب شده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها