ارائه روشی برای مدیریت یکپارچه تسهیلات ایستگاه‌های اتوبوس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و شاخص های تجهیزات و مبلمان ایستگاهها (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ایستگاه‌های اتوبوس از جمله مهم‌ ترین بخش‌های تأثیرگذار سیستم حمل­ و نقل عمومی در جذب مسافرین است. ارائه یک روش یکپارچه ­ی مناسب برای تعمیر و نگهداری ، شناسایی مشکلات و اصلاح این نواقص اهمیت زیادی در مدیریت حمل و نقل شهری دارد. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP) و ساخت پایگاه داده براساس چندین شاخص از تجهیزات و مبلمان ایستگاه های اتوبوس شهری و وزن دهی به این شاخص ها در نرم افزار Expert Choice ، ابتدا ایستگاه های دارای بیشترین مشکل الویت بندی شده و از سوی دیگر با تفکیک مشکلات هر ایستگاه الویت بندی رسیدگی به صورت تسهیلات محور جهت ارجاع مناسب کار به پیمانکاران مربوطه ، مدیریت هزینه و تعیین برنامه زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در رفع نواقص این ایستگاه ها امکان پذیر می باشد.از این رو در یک نمونه موردی ، اطلاعات واقعی از سطح تمامی ایستگاه های اتوبوس سطح منطقه 8 شهرداری تهران جمع آوری و با تشکیل پایگاه داده ، روش مذکور برای آن گسترش داده شده است. با استفاده از یافته های این تحقیق ،  مشکل کمبود هزینه‌ها و مدیریت بودجه در رفع نواقص یک سیستم اتوبوسرانی رفع شده و یک سیستم اولویت‌ بندی بر مبنای پایگاه داده‌ای کیفی از ایستگاه­ ها امکان گسترش این روش را در سطح کلان یک شهر و یا کشور امکان پذیر می­ سازد.

کلیدواژه‌ها