اولویت بندی دوره های آموزش موتورسواران کشور برای بکارگیری شبیه ساز موتورسیکلت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از مشکلات ایمنی در معابر و راه های کشور تصادفات موتور سیکلت است. بررسی ها نشان داده حدود 20 درصد از تصادفات کشور مربوط به  موتور می­ باشد و به نظر می­ رسد یکی از مهم ترین راه کارهای کاهش تصادفات موتور و افزایش ایمنی آموزش صحیح موتورسواران می ­باشد که امروزه جهت مهار 14 درصد از مرگ و میرهای تصادفات جهان که به موتورسیکلت اختصاص دارد فناوری های نوینی نظیر شبیه­ سازهای موتور استفاده می­ شود. در راستای بکارگیری این فناوری در آموزش موتورسواران کشور دلایل اصلی تصادفات و تخلفات این کاربران مورد بررسی قرار گرفت و پس از شناسایی 8 سرفصل اصلی آموزشی با استفاده از روش شباهت به گزینه ایده­ آل اولویت­ بندی آنها انجام پذیرفت. در نهایت سه اولویت اصلی آموزش حق تقدم و تقاطعات ، توجه به جلو و تمرکز و استفاده از تجهیزات حفاظتی انتخاب شد که البته سایر موارد نیز با تعداد ساعات کمتر و در اولویت آموزشی پایین­ تر باید در دوره­ های آموزشی مدنظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها