برآورد هزینه خارجی تصادفات رانندگی در شهر تهران ( مطالعه موردی: منطقه 2 شهر تهران )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تصادفات ترافیکی یکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار سنگین اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی آن ، جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار داده است. شدت این صدمات در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران بیشتر بوده و از این رو تعداد و شدت تصادفات در کشورهای مذکور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چندین مرتبه بالاتر است. اصولا هزینه تصادفات از دو بخش اصلی هزینه های داخلی و خارجی تشکیل می‌شود که هزینه های خارجی شامل قیمت جان انسانها و آثار منفی اقتصادی معلولیتها و جراحات روانی است. در این پژوهش با توجه به گردآوری آمار تصادفات فوتی ، جرحی و خسارتی معابر منطقه 2 تهران در سال 1393 ، بخشی از هزینه های خارجی آنها شامل هزینه های فوت و معلولیت برآورد می‌شود. برای کمی سازی اثرات تصادفات بر سلامتی انسان و مرگ و میر، از شاخص DALY (DisabilityAdjusted Life Year) استفاده می‌شود که شاخصی برای سنجش وضعیت سلامتی انسانها (با دیدگاه اقتصادی هزینه - فایده) و تنها شاخص کمی برای سنجش هزینه خارجی فوت ، بیماری یا معلولیت است و نماینده سالهای از دست رفته عمر ناشی از مرگ نا بهنگام تا معلولیت نسبی است. همچنین در این پژوهش سعی شده است ابتدا آمار تصادفات کلیه معابر منطقه 2 تهران به تفکیک گردآوری شده ، سپس معابر دارای تصادفات فوتی جدا شده و ارزش ریالی سال‌های از دست رفته عمر (شاخص DALY) برای معابر دارای تصادفات فوتی محاسبه شود.

کلیدواژه‌ها