یک روش پویای بهبود جریان ترافیک شهری با استفاده از اینترنت اشیاء: تنظیم هوشمند چراغ‏‏‏‏‏های راهنمایی و مسیریابی مجدد خودروها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از مشکلات بزرگ در کلان‌ شهرها پدیده ازدحام ترافیکی است. حجم بالای ترافیک در این شهرها سبب کند‌ شدن حرکت خودروها ، توقف‌های طولانی پشت چراغ‌های راهنمایی و آسیب روحی و روانی جبران‌ ناپذیر برای مسافران و رانندگان می‌گردد. با پیشرفت سیستم‌ های ارتباطی ، سیستم‌های هوشمند ترافیکی نقش بسزایی در بهینه سازی جریان ترافیکی در شهرهای بزرگ و شلوغ ایفا می‌کنند. امروزه شبکه‌های فراگیر پهن باند ، مجموعه داده‌های ترافیکی بی‌درنگ را به گونه‌ ای فراهم می‌کنند که مسیریابی ترافیکی به صورت هوشمندانه بهینه سازی گردد. تغییرات پویای ترافیک و همچنین تاثیر یک مسیریابی بر روی مسیرهای دیگر یکی از چالش‌های اصلی در بهینه سازی کلی جریان ترافیکی می‌باشد. با توجه به این مسئله ، در این مقاله یک مدل برای محاسبه زمان سفر خیابان‌ ارائه شده است. هر خودرو پس از ورود به شبکه ، با توجه به مبدا و مقصد خود ، مسیر بهینه را به صورت پویا دریافت می‌کند. وضعیت ترافیک شهری به صورت دوره‌ ای بررسی می‌گردد و با استفاده از روش تشخیص و پیش‌بینی ازدحام ، خیابان‌ های مستعد ازدحام ترافیکی شناسایی شده و با استفاده از الگوریتم پیشنهادی انتخاب خودرو، وسایل نقلیه‌ی منتخب بر اساس کوتاه‌ ترین زمان سفر و با استفاده از الگوریتم دایجسترا، مسیریابی مجدد می‌شوند. علاوه بر مسیریابی خودروها بر اساس وضعیت کنونی ، چراغ‌های راهنمایی به صورت پویا تنظیم می‌شوند. نتایج ارزیابی عملکرد روش ما با استفاده از شبیه‌ سازی ، کارایی مدل پیشنهادی را در بهینه سازی جریان ترافیکی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها