ارایه شاخص خطر کلی تقاطع بدون چراغ مبتنی بر شاخص‌های تداخلات ترافیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تصادفات ترافیکی در شبکه راه‌های ایران ، هر ساله منتج به هزاران حادثه فوتی و جرحی می‌شود و میلیاردها دلار هزینه‌های اقتصادی را ناشی می‌شود. تقاطعات به عنوان یکی از نقاط تداخلی در شبکه راه‌ها با هر دو حرکت عبوری وسیله نقلیه و عابر پیاده است و بخش قابل توجهی از تصادفات ترافیکی رخ داده را شامل می‌شود. به دلیل رخداد کم تصادفات در یک منطقه خاص (مانند تقاطعات) و عدم ثبت محل دقیق رخداد تصادف ، تشخیص نواحی خطر بر اساس داده‌های تصادفات امکان‌ پذیر نیست. از این رو در این مطالعه ، از شاخص‌ تداخل ترافیکی که دارای رخداد به مراتب بیشتر از تصادفات است و امکان ثبت دقیق محل رخداد آن‌ها با روش تحلیل ویدیویی امکان‌ پذیر است ، استفاده گردیده است. در این مطالعه شاخص ریسک خطر نواحی مبتنی بر شاخص زمان تا تصادف و حجم حرکت‌های تداخلی ارائه گردید است. به عنوان مطالعه موردی چهار راه بدون چراغ تقاطع وصال شیرازی - بزرگمهر در تهران انتخاب شد. نتایج ارزیابی ­ها ، ناحیه 3 را پرخطرترین ناحیه ، نشان می­ دهد. مقدار ریسک خطر ناحیه 3 ، 95/402 است که حدود 8/6 برابر میانگین ریسک خطر کل تقاطع می ‏باشد. این تداخل دلیل اصلی بالا رفتن ریسک خطر کل تقاطع می ‏باشند.

کلیدواژه‌ها