تحلیل تقاضای سفر به فرودگاه بین المللی با رویکرد افزایش ظرفیت شبکه معابر زمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

دسترسی‌های یک فرودگاه از جمله اجزای مهم آن به شمار می‌آیند که شاید در نگاه اول توجه زیادی را به خود جلب نکند ، ولی وجود دسترسی مناسب در جذب مسافر (مخصوصاً داخلی) مؤثراست. فرودگاه بین‌ المللی امام‌ خمینی (ره) نیز از این قاعده مستثنی نیست. دراین راستا دسترسی‌ های موجود و آماراین فرودگاه درمطالعات گذشته مورد بررسی قرارگرفته ‌است تا ضمن شناخت وضعیت موجود ابزاری برای تصمیم‌ گیری‌ های آتی در این زمینه فراهم آید. درمطالعات حاضر سناریوهای مدیریت تقاضا با هدف کلی کاستن از تقاضای ساعت اوج و انتقال آن از تهران به دیگر مراکز جمعیتی تعریف می ­شود. از جمله سیاست­گذاری­ های مورد نظر می ­توان به سناریوی سکونت شاغلین شهر فرودگاهی در شهر جدید پرند، تغییر ساعت کاری شاغلین از 2 ساعت به 3 ساعت و تقویت نقش حمل و نقل همگانی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نام برد.در حالت تحقق همزمان سه سیاست مدیریت تقاضا ، و پذیرش حجم عبور 2000 معادل سواری از هر باند، با ایجاد 2 باند عبور در هر جهت برای آزاد راه تهران - قم ، 1 باند عبور برای آزاد راه تهران - ساوه و 1 باند عبور برای اسپاین جنوبی ، اسپاین شمالی و دسترسی پرند می ­توان پاسخگوی حجم تردد وسایل نقلیه ناشی از کاربری­ های شهر فرودگاهی ، در ساعت اوج افق طرح در این محور بود.

کلیدواژه‌ها