مدلسازی اثر همزمان سیاست های قیمت گذاری ورود به محدوده طرح ترافیک و بهبود حمل و نقل همگانی بر استفاده کنندگان از سواری شخصی در سفرهای ضروری در شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مساله ترافیک و شلوغی معابر امروزه به عنوان یکی از دغدغه­ های اصلی مهندسین ترافیک و برنامه ­ریزان شهری مطرح است. چرا که علاوه بر مشکلات عمده زیست محیطی موجب اتلاف وقت کاربران و تحمیل هزینه ­های زیاد به جامعه می ­شود. از این رو امروزه تغییر گزینه حمل و نقلی کاربران از وسیله شخصی به گزینه ­هایی با کارایی بیشتر مانند حمل و نقل همگانی بسیار مورد توجه است. بکارگیری سیاست­ های مدیریتی در این راستا به عنوان یک راهبرد پرکاربرد مطرح است. شهر اصفهان نیز مانند دیگر کلان شهرها با مشکلات عمده ترافیکی بخصوص در محدوده مرکزی  روبروست. از این رو در این مطالعه با استفاده از داده ­های بدست آمده از طریق رجحان بیان شده به ارائه مدلی برای انتخاب گزینه حمل و نقلی افراد پرداخته شده و عوامل موثر بر انتخاب افراد مورد بررسی قرار گرفته است. از این مطالعه نتیجه گرفته شد که افزایش میزان عوارض تمایل به وسیله شخصی را کاهش داده و کاربران را به گزینه های اتوبوس و تاکسی متمایل می­ کند. همچنین حمل و نقل همگانی بهبود یافته موجب افزایش اقبال به گزینه همگانی و کاهش تمایل به گزینه سواری تا مرز محدوده پیاده می­ گردد.
 

کلیدواژه‌ها