استفاده از الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله قیمت‏گذاری بهینه تراکم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مسئله دو سطحی قیمت‏ گذاری تراکم با استفاده از روش بهینه ‏سازی ژنتیک به منظور یافتن مکان بهینه اخذ عوارض و تعیین سطح بهینه عوارض دریافتی در یک شبکه حمل ‏و نقلی حل شده است. در سطح بالای مسئله دو سطحی ، با هدف به حداکثر رساندن اختلاف در مازاد رفاه خالص اجتماعی مسئله قیمت‏ گذاری تراکم و در سطح پایین مسئله تعادل استفاده کننده به منظور تخصیص جریان ترافیک روی شبکه با استفاده از الگوریتم فرانک ولف ، حل شده است. با فرض الاستیک بودن تابع تقاضای سفر، الگوریتم ژنتیک روی شبکه سوفالز به ‎کار گرفته شده‎ است و مکان بهینه اخذ عوارض و سطح بهینه عوارض دریافتی روی شبکه مشخص شد. مقایسه نتایج با پژوهش ‏های پیشین نشان داد که الگوریتم ژنتیک از عملکرد خوبی برخوردار بوده و خالص مازاد رفاه خالص اجتماعی را بهبود بخشیده است.همچنین نتایج نشان داد که استفاده از الگوریتم ژنتیک تعداد لینک‏های عوارضی شده را کاهش داده است بدون آنکه بر متوسط نرخ عوارض لینکها تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها