بررسی و تحلیل قوانین ترکیب رنگ تابلوهای راهنمای مسیر خروجی در شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در آیین نامه منتشر شده توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تحت عنوان ملاک عمل تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر در معابر شهری ، که اجرای مفاد آن برای تمامی مناطق شهر تهران الزامی می­ باشد؛ نوع ترکیب رنگ تعیین شده برای طراحی تابلوهای راهنمای مسیر خروجی ، متفاوت از قوانین مربوط به رنگ بندی انواع دیگر تابلوهای راهنمای مسیر، می­­ باشد. به منظور بررسی این موضوع ، در این مقاله پس از تعریف 4 معیار مرتبط با قوانین ترکیب رنگ تابلوهای راهنمای مسیر و همچنین تعیین وزن معیارها، قوانین ترکیب رنگ تابلوهای راهنمای مسیر خروجی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. پس از تحلیل و بررسی نتیجه گیری شد که معیار هماهنگی با قوانین بین المللی با وزن 0. 480 مهمترین معیار در قوانین ترکیب رنگ تابلوهای راهنمای مسیر می­ باشد و معیار زیبایی شناسی با وزن 0. 041 ، کم اهمیت ­ترین مورد از بین معیارهای تعریف شده می ­باشد. همچنین نتیجه گیری شده است که مکان نصب تابلوها ، صرفاً تعیین کننده ترکیب رنگ تمامی تابلوهای راهنمای مسیر از جمله تابلوهای راهنمای مسیر خروجی می باشد که در نتیجه آن می­ بایست در هنگام طرح رنگ بندی تابلو توجه ویژه­ای به محل نصب آنها مبذول داشت. در انتها عدم مناسب بودن قوانین کنونی طرح رنگ بندی تابلوهای راهنمای مسیر خروجی ، از مهمترین نتایج این تحقیق می باشد که در این راستا پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها