ارائه یک مدل قیمت گذاری مسیر جهت کاهش تراکم کریدورهای درون شهری با استفاده ازمدل های انتخاب ،مطالعه موردی شهر اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

همواره جلوگیری از وقوع شلوغی در شبکه ترافیک درون شهری از دغدغه های اساسی مدیران ترافیک در سطح جهان بوده است. در این شرایط معضلاتی مانند افزایش چشم­گیر زمان سفر، بالا رفتن مصرف سوخت ، افزایش آلودگی های زیست محیطی ، تهدید سلامت روانی کاربران شبکه حمل و نقل و افزایش تصادفات دور از انتظار نیست.در این مقاله اثرات قیمت‌ گذاری شبکه بر ترافیک برای نمونه مورد پل طبقاتی امام خمینی اصفهان بررسی شد. به منظور اثر سنجی هر یک از سناریوهای پیشنهادی قیمتها ،لازم است تا سهم هریک ازگونه­ های حمل و نقلی تعیین گردد. بدین منظور باید مدلهای انتخاب وسیله را پرداخت نموده و با بررسی اثرات جانبی متغیرهای قیمتی در آن ، نتایج هر سناریو را بررسی نمود. تحلیل نتایج تمایل به پرداخت استفاده­ کنندگان نشان ازکم بودن این تمایل دارد. دلیل این رخداد را می­ توان در عدم تجربه شهروندان در استفاده از یک تسهیل موازی دارای عوارض ، ولی با سطح سرویس بهتر، جستجو نمود. به بیان دیگر شهروندان اصفهانی تجربه ای درخصوص وجود یک معبر دارای عوارض اما مناسب برای سفرهای دوربرد درون شهری که موجب صرفه جویی قابل توجه ی در زمان سفرشان گردد ندارند. به طوری که در صورت تعیین عوارض 1000 تومانی ، 45 درصد افراد حاضر به پرداخت و استفاده از پل طبقاتی امام ­خمینی هستند و اگر میزان عوارض به 10000 تومان برسد سهم پرداخت و استفاده ار پل به 16 درصد کاهش می ­یابد.

کلیدواژه‌ها