اثرسنجی حذف گردش های مستقیم با استفاده از تقاطع های دسته پارچی ( مطالعه موردی: تقاطع بزرگراه کردستان- خیابان ملاصدرا )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

مشکل تردد در شهرهای بزرگ کشور مسأله ای است که نوع زندگی تمام اقشار جامعه را تحت الشعاع قرار داده است. امروزه ، مسائل حمل و نقل و
ترافیک این کلان شهرها به صورت کلاف پیچیده و سردرگمی درآمده که ارائه راهکارهایی جهت تقلیل یا رفع معضلات ناشی از آن جز بر پایه مطالعه و تحقیق میسر نخواهد بود. یکی از این مشکلات ترافیکی که بسیاری از شهرهای کشور با آن دست به گریبان هستند، تقاطع های پرازدحام است.بروز رویکردهای تداخلی متعدد در این تقاطع ها موجب افزایش زمان تأخیر، کاهش ایمنی و همچنین بروز تصادفات گوناگون می شود. در این مقاله سعی برآن است که استفاده از تقاطع دسته پارچی به عنوان یکی از راهکارهای مناسب جهت کاهش رویکردهای تداخلی در تقاطع ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. بدین منظوردرابتدا پیشینه موضوع بررسی شده و پس از آن یکی از تقاطع های شهر تهران برای مطالعه موردی انتخاب می گردد.در راستای اثرسنجی حذف گردش های مستقیم با استفاده از تقاطع دسته پارچی، در ابتدا احجام تردد در رویکردهای مختلف تقاطع منتخب برداشت شده و سپس با استفاده از نرم افزارSYNCHRO و AIMSUN اقدام به طراحی و تحلیل سناریوهای پیشنهادی خواهد شد. نتایج حاصل ازشبیه سازی نشان می دهد که استفاده از تقاطع های دسته پارچی علاوه بر کاهش چگالی و تأخیر موجب افزایش میانگین سرعت و نرخ جریان خواهد شد، در حالی که مسافت طی شده در این نوع تقاطع ها بیشتر از تقاطع های مرسوم چراغ دار خواهد بود. همچنین، استفاده از این نوع تقاطع ها با کاهش تعداد نقاط تداخلی موجب افزایش ایمنی نیزخواهد گردید.

کلیدواژه‌ها