معرفی VESFSPA به عنوان پروتکل انتشار مطمئن جهت به اشتراک‌گذاری رویداد‌های ایمنی در شبکه های خودرویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

شبکه‌های موردی بین‌ خودرویی مبنای سیستم­ های حمل و نقل هوشمند هستند. که قادر به انتشار اطلاعات ترافیکی و شرایط جاده‌ای، به منظور هدایت و کمک به رانندگان در جهت مدیریت بهتر و کاراتر رخدادهای موجود در شبکه است. در شبکه موردی بین خودرویی، انتشار داده از یک خودروی منبع اطلاعات به تعدادی خودرو مقصد در مسیرهای شبکه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در پژوهش جاری، راه­کاری ترکیبی به منظور ارزیابی مناسب خودرو نسبت به رویارویی با رخداد با توجه به معیارهایی مانند زمان، مسافت و زاویه‌ی رخداد با خودرو استفاده می‌شود. انتشار هدفمند داده در شبکه بین خودرویی با استفاده از گروه‌ بندی خودرو‌ها تحت مفهوم مکانیزم رفاقت، جهت ارزش گذاری رویارویی با رخداد از یک سیستم مجتمع کنترلر فازی جهت تصمیم­ گیری کاراتر و در نهایت مدیریت بهتر حوادث و رخدادهای موجود استفاده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها