تحلیل پایایی شبکه های حمل ونقل و ترافیک جاده‌ای: ارائه یک مرور طبقه‌بندی‌شده برای شناخت الگوی معرفی عامل آسیب، مکانیسم آسیب‌پذیری و تحلیل شبکه پس از وقوع آسیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

آسیبب پذیری سامانه‌های حمل‌ ونقل ، مفهوم جدیدی در مباحث تحلیل شبکه‌های حمل‌ ونقل است. در شبکه­ های حمل‌ ونقل، پایایی که مفهومی در مقابل آسیب­ پذیری دارد، به بررسی افت عملکرد و کیفیت خدمت‌ دهی شبکه و تغییرات تقاضای ناشی از آن می‌پردازد. در مطالعاتی که تاکنون در مورد آسیب‌پذیری در شبکه­ ی حمل‌ ونقل انجام شده است، دلایل متفاوتی به‌عنوان علل خرابی در شبکه در نظر گرفته‌ شده ‌است. همچنین مکانیسم‌ های خرابی متفاوتی وجود دارد که هرکدام از پژوهش­ ها، یکی از انواع این مکانیسم‌ ها را در نظر گرفته­ اند. روش­های تحلیل و معیارهای سنجش متفاوتی هم تاکنون برای اثر سنجی عواقب خرابی ارائه ­شده­ است. در این مقاله سعی می‌شود ضمن معرفی دستاوردهای محققان در زمینه‌ی آسیب‌ پذیری شبکه حمل‌ ونقل، با ارائه یک مرور طبقه‌ بندی‌ شده، الگویی ارائه شود که محققین و متخصصین توسط آن بتوانند برای مکانیسم خرابی خود با توجه به عوامل خرابی موجود، مقالات و مطالعات مفیدی را در زمینه‌ی تحلیل آسیب‌ پذیری، انتخاب و مورد بررسی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها