ارائه مدل پیشنهادی جرائم تاخیر روزانه در انجام پروژه‌های حفاری در سواره‌رو معابر شهری (مطالعه موردی معابر شهر مشهد مقدس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

عملیات حفاری در حاشیه سواره‌ رو معابر شهری یکی از عوامل مهم کاهش ظرفیت عبوری و ایجاد صف‌های طولانی وسایل نقلیه و به تبع ایجاد تاخیر، افزایش آلودگی هوا، بالا رفتن مصرف سوخت وسایل نقلیه و افزایش تصادفات بشمار می‌رود. از آنجایی که در محدوده‌های حفاری تعداد یک ، دو و بعضاً کل مسیرممکن است بسته شود، بررسی میزان هزینه تحمیلی به استفاده‌ کنندگان از محور در بازه زمانی ضروری بنظر می‌رسد. هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای تخمین هزینه تحمیلی بر ترافیک ناشی از انجام حفاری در سواره‌ رو معابر شهری به تفکیک نقش آنها در شهر با در نظر گرفتن پارامترهای اساسی جریان ترافیک می‌باشد. در این پژوهش ابتدا معابری که در آنها عملیات حفاری در حال انجام بوده در شهر مشهد شناسایی و سپس با عنایت به نقش آن معابر، پارامترهای ترافیکی شامل حجم و زمان سفر برداشت گردید. پس از شبیه‌ سازی آن معابر برای دو وضعیت شرایط عادی و حین عملیات در نرم‌افزار شبیه‌ ساز AIMSUN و کالیبره کردن مدل شبیه‌سازی با واقعیت ، داده‌های ترافیکی استخراج گردید. نتایج نشان داد که تاثیر حفاری در معابر با نقش‌های مختلف متفاوت بوده و نسبت به طول عملیات حفاری و عرض آن حساس می‌باشد. از این رو با تحلیل اقتصادی اطلاعات حاصل از شبیه‌سازی ، نسبت به ارائه مدل هزینه ناشی تاخیر در انجام عملیات حفاری اقدام شده است.

کلیدواژه‌ها