ارائه مدل جانمایی دوربین کنترل سرعت متوسط قطعه ای در محور برون شهری (مطالعه موردی: محور تهران-بازرگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از گام­ های اساسی در افزایش ایمنی جاده­ای ، مکان­یابی صحیح و شناسائی قطعات اولویت­ دار جهت جای گذاری تجهیزات هوشمند حمل­ و نقل می­ باشد. در این میان مهم ترین و تأثیرگذارترین سیستم هوشمند در افزایش ایمنی جاده­ای ، دوربین­ های کنترل سرعت می­ باشند که در دو نوع لحظه­ ای و متوسط موجودند. با در نظر داشتن کارکرد متوسط (قطع های) ، تأثیرگذاری این دوربین­ ها در قطعات حادثه ­خیز بالاتر بوده و لذا از  اولویت بالاتری نسبت به دوربین­ هایی با کارکرد لحظه­ ای دارند. در صورت نصب صحیح این ابزار کنترلی ، میزان تصادفات و در نتیجه پیامدهای ناشی از آن به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. در مقاله­ ی حاضر ، شاخص های کارکردی مهمی از جمله معیارهای ایمنی ، هندسی و ترافیکی به همراه آستانه­ های موثرشان در قالب مدل مکانیابی دوربین کنترل سرعت متوسط ارائه شده است.  مدل ارائه شده جهت جانمایی دوربین­ های کنترل سرعت متوسط قطع ه­ای در محور تهران - بازرگان مورد استفاده قرار گرفته است. در این کریدور 900 کیلومتری ، نصب 21 عدد دوربین جهت پوشش قطعات حادثه ­خیز این محور برای کنترل قطع ه­ای پیشنهاد می گردد. 
ارائه مدل جانمایی دوربین کنترل سرعت متوسطقطعه­ای در محور برون­شهری (مطالعه موردی: محور تهران-بازرگان)

کلیدواژه‌ها