ظرفیت سنجی میزان جذب سفرهای شهری از طریق تحلیل معیارهای مؤثر بر جذب سفر ( مطالعة موردی منطقه شش شهرداری تهران )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مدل‌ سازی جذب سفرهای شهری ، یکی از مهم‌ ترین ابزارهای برنامه ­ریزان شهری و حمل‌ و نقل است ، چراکه با وجود معیارهای مؤثربرجذب سفر، میزان جذب سفرهای شهری در یک منطقه شهری قابل پیش­ بینی خواهد بود. در ایران هنوز مطالعات جامعی وجود ندارد که جذب و تولید سفر کاربری­ های مختلف را برآورد کرده باشد و معمولاً از ضرایب نرخ تولید و جذب سفر موسسه مهندسی حمل‌ و نقل آمریکا استفاده می‌شود. در این تحقیق معیارهای کاربری اراضی ، هم‌ جواری با مترو ، عملکرد خیابان در جذب سفر ، هم‌ جواری با BRT ، استقرار در پهنه ­های گردشگری ، نزدیکی به ایستگاه اتوبوس و تراکم ساختمانی به‌عنوان معیارهای مؤثربرجذب سفرهای شهری در منطقه 6 شهرداری تهران شناسایی شدند. با مقایسه دودویی این معیارها و زیرمعیارهای مربوطه با یکدیگر و تعیین اهمیت سلسله ­مراتبی این عوامل نسبت به یکدیگر در جذب سفرهای شهری ، پهنه ­های جاذب سفر شهری با درجه­ های مختلف ؛ کاربری دارای جاذبه سفر بسیار بالا ، بالا ، متوسط و پایین مورد شناسایی قرار گرفتند. استفاده از این مدل تحلیلی برای یافتن پهنه­ های با جاذبه سفر بالا می­ تواند راهنمایی برای برنامه­ ریزان شهری و حمل‌ و نقل در راستای مکان‌ یابی استقرار تسهیلات و خدمات موردنیاز و یا تغییر کاربری اراضی موجود برای ساماندهی ترافیک شهری در آینده باشد.

کلیدواژه‌ها