تحلیل فضایی - مکانی آلاینده‌های هوا با هدف آسمان آبی برای کلان‌شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه میزان غلظت آلاینده‌های هوا در اکثر کشورهای در حال‌ توسعه بسیار بالا رفته است و با توجه به رشد نرخ خسارات مالی، صدمات جانی و تلفات ، مدیریت و تحلیل این بحران چالشی را برای مدیران ایجاد کرده است. یکی از روش‌ های مدیریت و کاهش این بحران استفاده از تحلیل آمار فضایی و به‌ کارگیری روش‌ های مختلف آن است. از جمله روش‌ هایی که برای مطالعه تصادفات می‌توان از آن بهره جست ، تحلیل تراکم مکانی یا روش کرنل است. تطبیق این روش با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) به ساماندهی داده‌ها کمک کرده و اجرای تحلیل‌های مختلف مکانی را تسریع می‌بخشد. در این مقاله برای مطالعه داده‌های غلظت 6 آلاینده مهم (CO - NO2 - O3 - SO2 - PM2.5 - PM10) در 30 سایت نمونه‌ گیری در کلان‌ شهر تهران ، از تلفیق GIS و تحلیل آمار شبکه‌ ای بهره گرفته‌ شده است و به همین منظور، یک مطالعه موردی روی‌ داده‌های این آلاینده‌ها در سال 1393 صورت پذیرفت. در این تحقیق با استفاده از نرم‌ افزار ArcGIS و تحلیل‌های فضایی ، از جمله روش چگالی کرنل متداول ، قطعات پرحادثه محور مورد نظر شناسایی و نتایج روی تصویر ماهواره‌ ای مسیر مربوطه پیاده‌ سازی شد.

کلیدواژه‌ها