ارزیابی روش خطی به منظور اولویت‌بندی اقتصادی تجهیزات ایمنی و وسایل کنترل ترافیکی در راههای برون شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تجهیزات ترافیکی یکی از مهم‌ ترین عوامل تأثیرگذار در کاهش تصادفات بوده در این تحقیق مدلی ارائه می‌گردد که بهترین تجهیزات ترافیکی برای قطعات مختلف معبر مورد نظر بگونه‌ای انتخاب شوند که بیشترین تأثیر را در کاهش تصادفات داشته باشند. برای این منظور از تئوری هزینه و فایده استفاده شد. در این روش هزینه تجهیزات ترافیکی به عنوان هزینه و سود حاصل از کاهش انواع تصادفات به عنوان فایده هر راه کار در نظر گرفته شد. همچنین به منظور انتخاب راه کار بهینه از روش خطی که از روش‌های کارآمد در تصمیم‌ گیری یک معیاره در افزایش بهره‌ وری پروژه‌های اقتصادی می‌باشد؛ استفاده شد. در مدل ارائه شده علاوه بر نظر گرفتن هزینه تصادفات به عنوان عامل اصلی تصمیم‌ گیری ، محدودیت‌های بودجه موجود و نیز مشکلات موجود در قطعات مختلف  مسیر نیز لحاظ گردید. از ویژگی مهم  این مدل در نظر گرفتن تأثیر همزمان چند اقدام ایمن‌ سازی در کاهش تصادفات می‌باشد. در نهایت به عنوان مطالعه موردی 91 کیلومتر فاصله بین ارومیه - سلماس در استان آذربایجان غربی  انتخاب و با توجه به بودجه موجود و تصادفاتی که در گذشته در این محور به وقوع پیوسته بهترین تجهیزات برای قطعات مختلف مسیر در نظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها