ارایه الگوی تعاملات میان ارگانی در مدیریت امداد جاده ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از مهم ترین مباحث مربوط به ارتقای سطح ایمنی و امنیت تردد درراه ها ایجاد خدمات رفاهی و امدادرسانی در طول شبکه راه ها می باشد.دراغلب کشورهای موفق در زمینه ی ایمنی حمل و نقل جاده ای ارایه ی فعالیت های امدادرسانی در طول راه ها به سه بخش امداد پزشکی، امداد و نجات جاده ای و امداد فنی خودرو تقسیم بندی می شود. یکی از مشکلاتی که در طول راه های کشور وجود دارد این است که عملیات امداد به صورت منظم و سیستماتیک انجام نمی شود و بسیاری از گروه های درگیر در مدیریت امداد وظایف گروه های دیگر را انجام می دهند. به همین دلیل روند امدادرسانی در طول راههای کشور بسیار کند است. در واقع نقش سازمان ها و ارگان های مختلف و تعاملات آن ها در عملیات امداد نامعلوم است.درصورتی که ارگان ها و سازمان های درگیر در مدیریت امداد مشخص باشد و الگوی مناسبی در خصوص تعاملات و ارتباطات میان ارگانی در امر مدیریت امداد وجود داشته باشد، در نهایت مدیریت حوادث و بحران ها بهبود می‌یابد. دراین پژوهش هدف اصلی ارایه ی نقش هر یک از سازمان ها در مدیریت امداد جاده ای، تعریف ارتباطات میان ارگانی و نوع آنها می باشد.

کلیدواژه‌ها